hoofd menu

Tenen Lezen

Kromme tenen, jubeltenen, haasttenen, verstopte tenen... Iedere teen heeft zijn eigen verhaal. Ik mijn praktijk doe ik niet aan tenen lezen maar ik vind het wel leuk om er iets over te vertellen.

Welke teen valt het meeste op, daar ligt jou kwaliteit.

 

 

Algemeen

De linkervoet is de voet die staat voor het gevoelsleven, het is de “vrouwelijke” voet en de rechtervoet staat voor de rationele kant van het leven, dit is de “mannelijke” voet. Ronde tenen duiden op een persoon die tactisch en vriendelijk is, terwijl hoekige tenen staan voor een persoon die erg direct is. Aflopende tenen in een rechte lijn van groot naar klein duiden op een persoon die rustig, stabiel en geordend is. Ruimte tussen tenen duidt op vertraging, men wil eerst overwegen hoe men ergens tegenaan kijkt of hoe men reageert. Staan al de tenen zonder een ruimte er tussen tegen mekaar aan, dan duit dit op spontaniteit; men reageert heel direct zonder erbij na te denken op een situatie. Een naar rechts afwijkende teen geeft aan dat het verleden geen vat meer op de persoon heeft. Een grote stevige teen geeft aan dat de betreffende eigenschappen die gekoppeld zijn aan die desbetreffende teen sterk aanwezig zijn bij die persoon. Kijk hieronder voor de eigenschappen per teen.

Grote teen
De grote tenen vertellen hoe je communiceert. Een ”grote” grote teen wijst op een sterk verbaal vermogen. Aan de rechtervoet is deze communicatie gelinkt aan het denkvermogen en aan vreugde. De grote teen aan de linkervoet geeft aan hoe je met je gevoel en verdriet naar buiten treedt. Energie verlaat de voet meestal via de grote teen. Als de grote teen echter niet de langste teen aan de voet is, is dit niet het geval. Men heeft dan te maken met een zeer chaotisch persoon die alles tegelijk wil doen.


De tweede teen
Een lange tweede teen duidt op veel ambitie, en geeft aan hoe je met je wensen en verlangens om gaat. Als de grote teen en de tweede teen een eindje van mekaar afstaan dan vind je het moeilijk om direct op dingen te reageren.

De derde teen
Mensen met grote “middelste” tenen zijn erg creatief en handelen intuïtief. Ze hebben een enorme daadkracht, alhoewel een grote middelste teen aan de linkervoet op agressiviteit kan duiden.


De vierde teen
De vierde teen geeft aan hoe iemand met controle en verlies om kan gaan, met name de teen aan de rechtervoet. De vierde teen aan de linkervoet staat voor liefde.


De kleine teen
De kleine teen van de rechtervoet geeft aan hoe je met angst en onzekerheid omgaat, is deze verborgen achter de andere tenen dan laat je niet snel alles zien. Hoe rechter je kleine teen van de linkervoet echter is, hoe meer vertrouwen je hebt in de toekomst, want deze teen staat voor optimisme.

Nagels

Horizontale ribbels op de teennagels duiden op emotionele spanningen.
 

Mensen met kromme (hamer- en klauwtenen) accepteren druk van buitenaf en laten hun eigen energieën afvloeien.
Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder druk zetten.
Ronde vormen staan voor tact en diplomatie, hoekige vormen duiden op hoekig, "recht voor zijn raap" gedrag.

 


Als je een denkbeeldige lijn kunt trekken van de grote naar de kleine teen dan ben je een georganiseerd mens. Als je iets onderneemt, moet dat eerst af voordat iets anders kan worden aangepakt. Je spullen zijn altijd opgeruimd als het aan jou ligt. Als mensen in je omgeving een chaos maken heb je de neiging om telkens orde te gaan scheppen. Rommel irriteert je. Je kunt niet in een rotzooi leven. Je bent het type van 'de boekhouder' die alles op en rijtje heeft en waarbij ieder cijfertje moet kloppen. Dat alles telkens op een rijtje zetten maakt je betrouwbaar maar ook wel wat voorspelbaar. Je sterke punt is je vermogen om orde te scheppen. Wie een erg gevarieerd leven wil hebben met spontane wilde opborrelende ideeën, moet jou niet als partner hebben. Iemand die rust, stabiliteit  en betrouwbaarheid zoek harmonieert goed bij je.

Als je grote grote tenen hebt, betekent dit dat je een groot verbaal vermogen heb. Je staat vaak 'aan'. Je moet eenvoudig communiceren. Dat betekent niet dat je niets uitvoert, maar je praat wel altijd over wat er zich in je hoofd afspeelt, waar je mee bezig bent en wat je boeit. Hele grote grote tenen laten zien dat het er nog niets eens zo toe doet waar je over praat, als je maar lekker kunt 'kwekken'. Je voelt je het beste in een omgeving waar communicatie gewenst is. Je communicatievermogen maakt je gezellig voor diegenen die graag luisteren en ook van "kwekken' houden. Mensen die van rust en ingetogenheid houden zullen minder goed me je kunnen omgaan, die vinden je een ouwehoer.

 


Een grote tweede, boven de rest uitstekende, tweede teen betekent aan de rechter voet dat je vol met ambitie zit. Als je een degelijke teen in de linker voet hebt ben je een mens met heel veel gevoel. Je bent iemand die altijd met meerde zaken tegelijk bezig is en een type dat het maar niet lukt zaken achter je op te ruimen. Als je in een opruimbui bent en je alles netjes heb, is het binnen een paar uur weer een rotzooitje. Terwijl je met het een bezig bent, doemt er al weer een idee op voor een volgende actie. Het beste harmonieer je met mensen die hun tenen in een rechte lijn hebben staan, zonder dat er een teen uitsteekt. Jij maakt de rommel en die ander ruimt op.  Je ideeën en je gevoel zullen niet altijd worden geapprecieerd omdat je zoveel en zo vaak iets presenteert. Daardoor zaai je vaak wat onrust. Als je in een omgeving zit waar ambitie en ideeënrijkdom als positief worden beoordeeld, voel je je als een vis in het water.


Ronde tenen laten zien dat je je diplomatiek, tactvol en voorkomend presenteert. Je bent iemand die streeft naar het harmoniemodel en die het akelig vindt om iets recht voor zijn raap te uiten. Jij kijkt uit dat je niemand zult kwetsen met je gedrag of je uitingen. Hoe ronder je tenen zijn, hoe meer je de scherpe kantjes van alles wat je zegt en doet zult afhalen. Daardoor kunt je wel eens wat gepolijst en niet helemaal duidelijk overkomen. Het maakt je wel degelijk wat uit hoe mensen je vinden. Je zult je best doet om aardig gevonden te worden.Hoekige vierkante tenen geven aan dat je iemand bent die zich het liefst recht voor zijn raap uit en presenteert. Als iemand daar moeite mee heeft is dat niet jouw probleem. Die eigenschap maakt je niet tactvol of diplomatiek, maar wel erg duidelijk en eerlijk. Mensen weten meteen wat ze aan je hebben. Diplomatieke gedrag zint je niet. Je vindt dat versluierend werken en dat is niet je stijl. Wat je denkt en wat je voelt wordt zonder omwegen geuit.

 Tenen die aaneengesloten zijn laten zien dat je impulsief en direct reagerend bent. Je kunt je wel eens wat onnadenkend presenteren. Je laat meteen door een houding, blik of door wat je zegt weten hoe je over iets denkt of voelt. (rechts= denken, links= voelen). Goed of slecht, je directe reactievermogen maakt je iemand met het hart op de tong en communicatief. Op een vraag komt altijd een onmiddellijk antwoord. Of je directe reactie tactvol of recht voor zijn raap is, hangt er vanaf of je ronde of vierkante tenen heb.


Een hiaat tussen tenen betekent vertraging. Hiaten tussen de grote tenen en de rest van de tenen geven aan dat er voor iets gecommuniceerd wordt eerst wordt nagedacht of gevoel wordt gecheckt. Als je iemand met een hiaat iets vraagt komt het antwoord nooit meteen. Je moet geduld hebben. Onder druk zetten werkt contraproductief. Onmiddellijk reageren lukt gewoon niet. Als je de tenen leest van iemand met een hiaat, kan dat aardig frustrerend zijn omdat er aanvankelijk geen reactie komt. Dat secondaire betekent dat je nooit onderdacht iets zult ondernemen. Weloverwogenheid  gaat voor spontaniteit en impulsiviteit. Je bent het type van de schaker die eerst goed nadenkt over een zet.

 

bron:

www.infoNu.nl
www.tenenlezen.com

Afspraak maken Laatste nieuws